ออกแบบระบบประปา

Sanitary01

Image 1 of 3

เรามีการออกแบบสุขาภิบาลเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับการออกแบบการใช้งานที่รองรับให้เพียงพอต่อผู้อยู่อาศัย ทั้งระบบน้ำดี (หรือน้ำประปา) การออกแบบระบบสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงน้ำเสียที่มาจากสุขภัณฑ์ที่ต้องผ่านระบบบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และการวางขนาดและประเภทของท่อให้เหมาะสม   

error: Content is protected !!