ออกแบบระบบเครื่องปรับอากาศ

Air01

Image 1 of 4

การเลือกใช้ประเภทของเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน โดยต้องคำนวณ การทำความเย็นจากองค์ประกอบโดยรอบ เช่น วัสดุที่ใช้ ผนัง รูปด้านของอาคาร ทิศทางความร้อนจากดวงอาทิตย์

การกำหนดตำแหน่งการวางเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับทิศทางลมเพื่อให้ถูกสุขลักษณะไม่ส่งผลต่อสุขภาพ รวมไปถึงการวางแนวท่อการเดินระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศให้เป็นระเบียบไม่ส่งผลกับงานด้านสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงความสวยงาม

error: Content is protected !!