ออกแบบแสงสว่าง

Lighting01

Image 1 of 4

Lighting Design หรือการออกแบบแสงสว่างเป็นการออกแบบแสงประดิษฐ์ที่มาจากหลอดไฟ ออกแบบให้ตอบโจทย์และตรงตามคอนเซ็ปของผู้ใช้งาน ซึ่ง OSCO Light ให้คุณได้มากกว่าความสว่าง

การออกแบบที่คำนึงถึงพื้นที่ใช้งาน องค์ประกอบโดยรอบ การสร้างบรรยากาศในแต่ละพื้นที่ให้ดูเหมาะสมและให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน โดยใช้โปรแกรมการคำนวณค่าความสว่างที่เพียงพอสำหรับการใช้งาน

ความเข้มของแสงสว่างที่มีผลต่อการมองเห็น หรือการออกแบบดวงโคมให้เข้ากับคอนเซ็ป ซึ่งสามารถออกแบบได้ทั้งแสงสว่างภายใน ภายนอก ไฟถนน และ Landscape ต้องการแสงสว่างนึกถึงเรา OSCO Light

error: Content is protected !!